Trang chủ Tính năng BẢO THANH CÁC

BẢO THANH CÁC

24/02/2023

Bảo Thanh Các là một trong những tính năng đặc sắc, nơi các Ma Tôn được thỏa sức test "nhân phẩm". Cùng Ma Đồng tìm hiểu về tính năng này nha!

 

• Chu kỳ reset của Bảo Thanh Các là 8 ngày.

• Có tính năng Tâm nguyện cho phép các Ma Tôn lựa chọn vật phẩm tâm nguyện.

• Hoạt động chia thành 36 ô thưởng. Trong đó bao gồm 35 ô thưởng ngẫu nhiên và 1 ô thưởng tâm nguyện.

• Mỗi lần mở 1 ô thưởng sẽ tiêu tốn 1 Trâm tím.

• Trâm tím có thể nhận từ Rương sôi nổi nhiệm vụ ngày và Tiệm ngày.

• Khi hết tâm thời gian HĐ nhưng vẫn chưa nhận được thưởng tâm nguyện, Ma Tôn sẽ được đổi thưởng tâm nguyện bất kỳ.

• Thưởng tâm nguyện sẽ có giới hạn lượt nhận, khi có một thưởng tâm nguyện hết lượt nhận, Ma Tôn không thể chọn tiếp cho đến khi Bảo Thanh Các reset.

• Sau khi mở thưởng tâm nguyện, Ma Tôn có thể tiếp tục chọn những ô khác chưa mở hoặc đi tiếp vào tầng sau, tiến hành 1 lần tâm nguyện mới.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng