Trang chủ Tin tức Gộp server ngày 28/08

Gộp server ngày 28/08

28/08/2023

Cùng Ma Đồng đến với chi tiết thời gian bảo trì gộp server ngày 28/08

Sau một thời gian, Vũ Trụ Phong Thần 3D sẽ tiến hành gộp server, đưa tất cả mọi người về chung một nhà!

♦ Thời gian: 9h - 10h ngày 28/08/2023

♦ Phạm vi bảo trì: S101 - S140

♦ Chi tiết gộp server:

- Gộp S101, S106, S111 và S116 thành 1 cụm

- Gộp S126, S127, S128, S129,S130 thành 1 cụm

- Gộp S131, S132, S133, S134, S135 thành 1 cụm

- Gộp S136, S137, S138, S139, S140 thành 1 cụm

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng