Trang chủ Tin tức Phiên bản cập nhật ngày 30/06/2023

Phiên bản cập nhật ngày 30/06/2023

29/06/2023

Xin chào các Ma Tôn! Chúng ta sắp đến với bản cập nhật mới của Vũ Trụ Phong Thần 3D ngày 30/06/2023! Cùng điểm qua một số thay đổi đáng chú ý ở bài viết bên dưới nha!

♦ Thời Gian Update

• Thời gian: 9h00 - 10h00 ngày 30/06/2023

♦ Thay Đổi Giá Trị Các Gói Quà và Số Lượng Vật Phẩm Các Gói:

• Gói quà ngày

• Gói quà tuần 

• Quà server mới

• Quà đặc biệt

• Quà hạn giờ

• Võ khố tiệc

• Quà tiệc

• Mua liên tiếp mỗi ngày

• Quà tỷ võ

• Thẻ tuần triệu hồi

• Tích nạp mỗi ngày

• Lệnh thưởng vàng

• Quà du lịch

• Lưu ý:

- Đây là các gói quà có thay đổi, những gói quà khác vẫn giữ nguyên giá trị.

- Áp dụng toàn server.

♦ Mở Server Đặc Biệt

• Mở server 133: Vũ Trụ Đặc Biệt.

• Thời gian: 10h00 ngày 30/06/2023

• Hoạt động mở server mới với nhiều phần quà ưu đãi hấp dẫn.

♦ Khiêu Chiến Cực Hạn

• Mở lại hoạt động khiêu chiến cực hạn toàn server.

• Thời gian: 01/07/2023

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng