Trang chủ Tính năng TẦM BẢO ĐÀI

TẦM BẢO ĐÀI

23/02/2023

Tầm bảo đài là tính năng cho phép các Ma Tôn triệu hồi Thần khi đặc thù nhằm gia tăng sức mạnh cho các Linh tướng cụ thể. Và nếu Ma Tôn chưa biết về tính năng này, đừng bỏ qua bài hướng dẫn dưới đây từ Ma Đồng nhé!

♦ Triệu hồi Thần khí đặc thù

• Để triệu hồi Thần khí trong Tầm bảo đài, Ma Tôn sẽ tiêu tốn Tầm bảo lệnh.

• Tầm bảo lệnh có thể tìm kiếm tại tiệm bảo vật.

• Trong Tầm bảo đài, mỗi 10 lần triệu hồi có thể mở rương để nhận tài nguyên: Xu bảo các, đá kim trung, hộp bậc đá tự chọn.

 

♦ Tâm nguyện

• Mỗi ngày có thể lựa chọn 2 Thần khí đặc thù.

• Mỗi Thần khí được lựa chọn tâm nguyện sẽ tăng tỷ lệ triệu hồi nhận được.

• Mỗi Thần khí chỉ đạt hiệu quả tâm nguyện 1 lần/ngày.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng