Trang chủ Sự kiện Tích lũy nạp plus - Tháng 6

Tích lũy nạp plus - Tháng 6

15/06/2023

Hỡi các Ma Tôn! Để mang đến cho mọi người thêm nhiều phần quà, Ma Đồng xin phép gửi đến các Ma Tôn thông tin chi tiết sự kiện TÍCH LŨY NẠP PLUS - THÁNG 6. 

♦ Thời gian:

• Thời gian nạp: từ 0h ngày 15/05 - 23h59 ngày 14/06

• Thời gian phát code: ngày 15/06 - 30/06

♦ Thể lệ:

• Điều kiện tham gia: Tài khoản đã có tổng nạp đạt mốc 15tr trở lên.

• Trong thời gian diễn ra event, Ma Tôn tích nạp thêm vào game sẽ nhận được phần thưởng tương ứng khi đạt đủ 1 trong các mốc nạp: 1tr - 3tr - 5tr - 8tr - 10tr - 15tr - 20tr - 25tr - 30tr - 50tr.

• Hình thức nạp: web nạp https://payv2.ggames.vn và trong game CHPlay/Appstore.

• Mỗi tài khoản chỉ được 01 code của mốc cao nhất đạt được.

• Kết thúc sự kiện, phần thưởng code phát trên web Giftcode.

• Nếu chỉ nạp Gạo vào tài khoản mà không quy đổi vào game sẽ không được tính.

• Số tiền tương ứng đạt mốc được tính theo tổng tiền nạp vào game (Giá thanh toán bằng Gạo khác giá thanh toán qua các cửa hàng CHPlay/Appstore).

♦ Chi tiết phần quà:

Mốc nạp VND
Phần quà
1.000.000

Mảnh Tàn Hồn Vạn Năng Truyền Thuyết x30

Tử Dương Đan x10 

Linh Phách Cao x5

3.000.000

Mảnh Tàn Hồn Vạn Năng Truyền Thuyết x50

Tử Dương Đan x15

Linh Phách Cao x10

5.000.000

Mảnh Tàn Hồn Vạn Năng Truyền Thuyết x80

Tử Dương Đan x20

Linh Phách Cao x15

8.000.000

Mảnh Tàn Hồn Vạn Năng Truyền Thuyết x120

Tử Dương Đan x25

Linh Phách Cao x20

10.000.000

Mảnh Tàn Hồn Vạn Năng Truyền Thuyết x150

Tử Dương Đan x30

Linh Phách Cao x25

15.000000

Mảnh Tàn Hồn Vạn Năng Truyền Thuyết x200

Tử Dương Đan x35

Linh Phách Cao x30

20.000.000

Mảnh Tàn Hồn Vạn Năng Truyền Thuyết x250

Tử Dương Đan x40

Linh Phách Cao x35

25.000.000

Mảnh Tàn Hồn Vạn Năng Truyền Thuyết x300

Tử Dương Đan x45

Linh Phách Cao x40

30.000.000

Mảnh Tàn Hồn Vạn Năng Truyền Thuyết x400

Tử Dương Đan x50

Linh Phách Cao x50

50.000.000

Mảnh Tàn Hồn Vạn Năng Truyền Thuyết x500

Tử Dương Đan x70

Linh Phách Cao x60

 

♦ Danh sách nhận code:

ID
Mốc
1297173
20tr
1297232
10tr
1286822
5tr
1199754
3tr
1293571
3tr
1296859
3tr
1271351
1tr
1204778
1tr
1297851
1tr
1298712
1tr
1293846
1tr
1296949
1tr
1297916
1tr
1237725
1tr
915030
1tr

ĐẶC BIỆT: Ma Tôn nạp vào game mỗi tuần, mỗi tháng đều sẽ tính tích lũy nạp cho 3 sự kiện ƯU ĐÃI NẠP TUẦN, TÍCH LŨY NẠP PLUS, TRI ÂN KHTTNạp 1 lần nhận 3 code !!

Xem chi tiết tại đây: https://payv2.ggames.vn/event/vutruphongthan/giftcode?t=2

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng