Trang chủ Sự kiện Ưu đãi tích nạp nhận code (01/07 - 07/07)

Ưu đãi tích nạp nhận code (01/07 - 07/07)

30/06/2023

♦ Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 01/07 - 23h59 ngày 07/07

♦ Thời gian nhận code: 00h00 ngày 12/07 - 23h59 ngày 18/07

♦ Thể lệ:

• Ma Tôn tiến hành tích nạp vào game sẽ nhận được phần thưởng tương ứng khi đạt đủ 1 trong các mốc nạp: 500k - 1tr - 2tr - 5tr - 10tr - 15tr - 20tr.

• Hình thức nạp: web nạp https://payv2.ggames.vn và trong game CHPlay/Appstore.

• Mỗi tài khoản chỉ nhận 01 code của mốc cao nhất đạt được.

• Kết thúc sự kiện, phần thưởng code phát trên web Giftcode.

• Nếu chỉ nạp Gạo vào tài khoản mà không quy đổi vào game sẽ không được tính.

• Số tiền tương ứng đạt mốc được tính theo tổng tiền nạp vào game (Giá thanh toán bằng Gạo khác giá thanh toán qua các cửa hàng CHPlay/Appstore).

♦ Phần thưởng:

Mốc nạp VND
Phần quà
500.000
Tàn hồn vạn năng truyền thuyết x30
Bùa thần linh x30
Lục dương phù x50
1.000.000
Tàn hồn vạn năng truyền thuyết x40
Bùa thần linh x40
Lục dương phù x70
2.000.000
Tàn hồn vạn năng truyền thuyết x50
Bùa thần linh x50
Lục dương phù x100
5.000.000
Tàn hồn vạn năng truyền thuyết x100
Bùa thần linh x60
Lục dương phù x300
10.000.000
Tàn hồn vạn năng truyền thuyết x200
Bùa thần linh x100
Lục dương phù x400
15.000.000
Tàn hồn vạn năng truyền thuyết x300
Bùa thần linh x200
Lục dương phù x500
20.000.000
Tàn hồn vạn năng truyền thuyết x400
Bùa thần linh x300
Lục dương phù x600

 

♦ Danh sách nhận quà:

Mã Tài Khoản
Mốc
1052505
5tr
1293571
2tr
1287237
500k
1281237
500k
1313949
500k

Thời gian nhận code: 00h00 ngày 12/07 - 23h59 ngày 18/07

Hạn sử dụng code: 0h ngày 12/08

Cách thức nhận code: đăng nhập vào Trang Code → tìm event ƯU ĐÃI TÍCH NẠP NHẬN CODE (01/07 - 07/07) → bấm Nhận Code → sao chép code.

(Có thể vào mục Lịch Sử Nhận Code để xem lại code đã nhận)

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng